Gwarancje

Zapewniamy Państwu usługi najwyższej jakości, które objęte są gwarancją!

Czas trwania gwarancji:

 • Implanty : 5 lat
 • Wypełnienia: 3 lata
 • Leczenie kanałowe: 3 lata
 • Korony i mosty protetyczne: 5 lat
 • Protezy zębowe: 2 lata


Warunki gwarancji

 • zakończenie leczenia według przedstawionego planu leczenia w naszej Praktyce
 • utrzymywanie codziennej higieny jamy ustnej na dobrym poziomie
 • godzinna wizyta u doświadczonej higienistki stomatologicznej co 6 miesięcy
 • kompleksowe badanie stomatologiczne przeprowadzane raz do roku


Gwarancja nie obejmuje

 • prac tymczasowych jak np. korony tymczasowe czy protezy natychmiastowe
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku
 • ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza naszą kliniką


Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieprzestrzegania wymaganych wizyt kontrolnych
 • złamań zębów będących w trakcie leczenia kanałowego
 • złamań zębów po leczeniu kanałowym, które nie zostały odbudowane protetycznie
 • nieszczęśliwych wypadków, urazów mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian zapalnych w przyzębiu
 • istniejącej choroby lub schorzenia mającego niekorzystny wpływ na jamę ustną i zęby Pacjenta