Zaburzenia barwy zębów

Zęby przebarwione to takie, których kolor jest odmienny od naturalnego. Zmiany zabarwienia występują w uzębieniu mlecznym, jak i stałym. Przebarwienie może obejmować całe uzębienie, grupy zębów, pojedyncze zęby lub niektóre ich obszary.

Zaburzenia barwy zębów powstają w wyniku:

- przenikania substancji barwnych w strukturę tkanek twardych,
- przylegania czynników chromogenicznych do zewnętrznej powierzchni szkliwa,
- odkładania barwników lub zachodzenia reakcji barwnych w obrębie osadów nazębnych.

Ze względu na etiologię i lokalizację barwników powodujących przebarwienia rozróżnia się przebarwienia zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne.

Przyczyną przebarwień zewnątrzpochodnych mogą być:
- picie kawy, herbaty lub czerwonego wina
- palenie lub żucie tytoniu
- spożywanie pokarmów zawierających duże ilości barwników np. wiśnie, jagody, borówki
- nagromadzenie kamienia nazębnego, będący wynikiem stwardnienia płytki nazębnej

Przebarwienia wewnątrzpochodne związane są z obecnością barwników w zębinie lub szkliwie. Tego rodzaju przebarwienia mogą powstać w wyniku:
- terapii środkami farmakologicznymi (np. tetracykliny lub innych antybiotyków)
- w wyniku urazu zęba, który może być przyczyną obumarcia nerwu zęba i w konsekwencji powstania jego ciemnego koloru lub urazu związanego z degradacją produktów rozpadu krwi zgromadzonych w zębinie.

Odrębną kategorię stanowią przebarwienia spowodowane nieprawidłowościami strukturalnymi budowy szkliwa i zębiny. Przykładem może być przyjmowanie zbyt dużych ilości fluoru w okresie tworzenia się zębów, co sprawia, że zęby nabierają cętkowanego wyglądu.

Nie można zapomnieć o przebarwieniach związanych z procesem starzenia się organizmu. Jest to związane m.in. z osłabieniem mechanicznej integralności szkliwa czy pojawianiem się coraz większych mikropęknięć ułatwiających penetrację barwników do głębszych struktur zęba.