Blok kostny

Przeszczep autogenny – przeszczepy kości własnej.

Jest stosowany w  przypadku występowania dużych zaników czy defektów kości wyrostka zębodołowego. 

Są sytuacje gdy grubość kości uniemożliwia  nam klasyczne postępowanie implantologiczne, wtedy istnieje możliwość odbudowy brakującej tkanki kostnej poprzez przeszczep własnej  kości pacjenta. Przeszczepy te mogą pochodzić z różnych źródeł ( najczęściej z żuchwy pacjenta). 

Dzięki zgodności biologicznej jest najlepiej tolerowanym materiałem wszczepiennym przez nasz organizm, co znacznie ogranicza możliwość odrzucenia.

Zastosowanie tego typu transplantacji wiąże się z dodatkowym cięciem chirurgicznym. W pierwszym etapie pobiera się fragment kości (bloku kostnego), w drugim zaś pobrany blok zostaje wszczepiony w miejsce ubytku kości.

Przykład leczenia:

Widoczny zanik kości


Pobranie fragmentu kości


Zaopatrzenie miejsca przeszczepu i miejsca biorczego


Kość po kilkumiesięcznej integracji przygotowana do wszczepienia implantów.


Wszczepienie trzech implantów i zacementowanie koron.