Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą tzw. dojściem bocznym

Metoda otwarta jest bardziej inwazyjnym sposobem podniesienia dna zatoki szczękowej.

Polega na chirurgicznym wejściu do zatoki poprzez tzw. „okienko” w kości szczęki.
Po jego nawierceniu podnosi się błonę śluzową zatoki i umieszcza w jej dnie materiału kościozastępczego lub kostnego. Na koniec zabiegu okno pokrywa się błoną.

Dzięki tej metodzie istnieje możliwość podniesienia zatoki w większym stopniu niż przy metodzie zamkniętej.

Jej zaletą jest również pełna dostępność do zatoki, dzięki czemu lekarz ma możliwość kontroli wzrokowej. Okres gojenia jest dłuższy niż przy metodzie zamkniętej. Przeważnie trwa do 6 miesięcy.
Przebieg zabiegu:
Kość i zatoka przed zabiegiem

Odsłonięcie kości

Nawiercenie tzw. "okienka" w kości częki

Podniesiednie dna zatoki szczękowej

Wszczepienie materiału kościozastępczego

Pokrycie miejsca zabiegowego błoną

Kość po kilkumiesięcznym okresie integracji