Przebieg leczenia implantologicznego

W każdym przypadku przed podjęciem decyzji o zastosowaniu implantu przeprowadzane jest szczegółowe badanie jamy ustnej wraz z oceną zdjęć rentgenowskich oraz planowaniem . Celem wstępnego etapu jest wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań oraz ustalenie szczegółowego planu leczenia.

Zasadniczy etap czyli zabieg wprowadzenia implantów w miejscach, w których wcześniej były korzenie zębów trwa ok. 15-60 minut (zależy to od miejsca oraz stopnia skomplikowania zabiegu) i jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Zarówno technika zabiegowa jak i specjalistyczne instrumentarium czynią zabieg, bezbolesnym, precyzyjnym i delikatnym.

Po odsłonięciu dziąsła przygotowuje się niewielkie otwory, w które wprowadza się wcześniej wybrane implanty. Ostatnim krokiem zabiegu jest zaopatrzenie dziąsła przez kilka szwów chirurgicznych.

Zawsze jesteśmy przygotowani na ewentualne niespodzianki, które może przynieść operacja.

Organizm ludzki reaguje na wszczepiony implant jak na własny integralny element. Biozgodny tytan z którego wykonany jest implant oraz jego konstrukcja sprawiają, że sztuczny korzeń ulega połączeniu z otaczającą kością (osteointegracja). Ta cecha sprawia, że obecność wszczepu jest tak naturalna jak posiadanie własnego zęba.

Po upływie 2-6miesięcy gdy wszczep uzyska trwałe połączenie z kością wykonuje się dodatkowy niewielki zabieg odsłonięcia implantu w celu zamontowania śrubki umożliwiającej w ciągu 2-3 tygodni prawidłowe wygojenie i ukształtowanie brzegu dziąsła.

Praca nad nowym uzębieniem zaczyna się od pobrania wycisków, dzięki którym zostanie wykonana ostateczna praca protetyczna: korona, most lub proteza, która na stałe montowana jest do implantów.
 
Przykład leczenia implantologicznego:

 
Brak zęba jedynki na  górze po stronie prawejWprowadzenie wszczepu (implantu)
 

Odsłonięcie implantu po kilkumiesięcznym okresie integracji


Zamontowanie łączników pod korony protetyczne na implantach


Wklejenie korony opartej na implancie