Przypadki

USUWANIE ZATRZYMANYCH DOLNYCH ÓSEMEK
Taka sytuacja występuje wtedy, kiedy proces wyrzynania zęba zatrzymał się na pewnym etapie, lub warunki anatomiczne uniemożliwiają jego wyrznięcie.
Częto fragment zęba uwidacznia się w jamie ustnej, niekiedy przykryty płatem dziąsłowym. Tego typu sytuacja stwarza ryzyko dolegliwości bólowych związanych z powstaniem kieszeni dziąsłowej, która na skutek zalegania resztek pokarmowych może ulec stanowi zapalnemu.
Oprócz tego zatrzymane ósemki również mogą stanowić zagrożenie dla zębów sąsiednich, a także być przyczyną stłoczeń innych zębów.
Decyzję o konieczności usunięcia ósemek (a także o sposobie ew. operacji) podejmujemy w oparciu o badanie rtg i tomografii komputerowej.

Poniżej zdjęcia pantomograficzne, na których widać zatrzymane dolne óśemki przed i po chirurgicznym usunięciu.
Pierwsze zdjęcie: widać poziome ułożenie ósemek zagrażające dolnym siódemkom (możliwe resorbcje, stłoczenia)
Drugie zdjęcie: po chirurgicznym usunięciu dolnych ósemek.
    Korzenie ósemek zlokalizowane są w pobliżu nerwu zębodołowego dolnego. Jest to duże utrudnienie, szczególnie w tym przypadku, gdy korzenie opierały się o kanał zuchwy i miały z nim bezpośredni kontakt.
Z tego powodu zabieg musiał być przeprowadzony z niezwykłą precyzją, w powiększeniu mikroskopu operacyjnego.


 Przykład zniszczonej siódemki przez nieprawidłowo wyrzynającą się ósemkę.

 
Przy pomocy tomografii komputerowej określamy pozycję zęba względem kanału żuchwy i planujemy zabieg chirurgicznego usunięcia ósemki.
LECZENIE UŚMIECHU DZIĄSŁOWEGO
Uśmiech dziąsłowy (gummy smile) jest schorzeniem, które charakteryzuje się zbyt mocną ekspozycją dziąseł podczas uśmiechania się. W prawidłowym uśmiechu górna warga powinna równomiernie odsłaniać nie więcej niż 3 mm dziąsła. W "gummy smile", natomiast proporcja między strefą białą i czerwona, którą stanowią: zęby, dziąsła i wargi, jest zaburzona.
Leczenie uśmiechu dziąsłowego można rozpocząć w każdym wieku. W przypadku młodych pacjentów można uzyskać dobry, choć nie idealny efekt leczenia przesuwając zęby za pomocą aparatu ortodontycznego. Do niedawna była to jedyna metoda leczenia tej wady zgryzu. Niestety, u osób dorosłych z wadami szkieletowymi, w związku z zakończeniem wzrostu, lekarz nie jest w stanie zlikwidować tego defektu tylko za pomocą aparatów ortodontycznych. W tych przypadkach konieczne jest poddanie się zabiegom chirurgicznym, polegającym na wydłużeniu koron klinicznych oraz redukcji nadmiaru dziąsła i podpierającej go kości.

 
Przed terapią, przeprowadzamy dokładną diagnostykę: wykonujemy zdjęcia rtg , przeprowadzamy ogólny wywiad lekarski oraz badanie zawnątrzustne (ocena symetrii i harmonii twarzy) i wewnątrzustne (ocena stanu uzębienia, istnienia zaburzeń ortodontycznych czy chorób dziąseł).