Rozszczepienie wyrostka zębodołowego - ridge splitting

Po utracie zęba następuje fizjologiczny zanik wyrostka zębodołowego.

W przypadku  gdy zanik jest tylko w wymiarze przednio-tylnym tzn. gdy wyrostek jest wystarczająco wysoki   ale jest zbyt wąski, cienki by można było wszczepić implant stosuje się technikę zwaną rozszczepieniem wyrostka -ridge splitting.

Za pomocą specjalnych narzędzi i techniki kość rozcinana jest wzdłuż szczytu wyrostka. W rozwarstwiony wyrostek zębodołowy wprowadza się o odpowiedniej wysokości i pożądanej szerokości implanty. Pozostałe wolne miejsca między rozszczepionymi blaszkami wyrostka uzupełniane są materiałem kościozastępczym, który następnie przykryty jest specjalistyczną błoną. Cały zabieg wykonany jest w znieczuleniu miejscowym.

Dzięki tej metodzie możemy wszczepić kilka implantów jednocześnie jak  również możemy nadać naturalny kształt nowo utworzonemu wyrostkowi zębodołowemu.